Etik og Moral

Lad det være sagt med det samme. Ingen dyr er opdrættet, nedlagt i det fri eller i fangeskab med det formål at anvende skindet til mine produkter. Jeg bruger kun skind fra dyr der er nedlagt i en anden sammenhæng. Og jeg er derfor stolt over at sikre en fuld udnyttelse.

Alle de skind jeg bruger er alene rester opstået i kølvandet på konservatorens arbejde efter at en jæger eller game-ranger har nedlagt et nøje udvalgt individ. En udvælgelse der har baggrund i en ansvarlig og nødvendig vildtforvaltning, reguleret stramt af de enkelte landes lovgivning på området. En forvaltning der opretholdes for at sikre arternes overlevelse i en verdens, hvor menneskene hastigt inddrager deres levesteder. Denne forvaltning og den konstante tilstedeværelse i terrænet af de uddannede game-rangers er også med til at begrænse det usle krybskytteri, som desværre er et stort problem mange steder på det afrikanske kontinent.

Jeg deler således den høje jagtmoral med mine danske og nationale samarbejdspartnere og bidrager dermed til udvikling af lokale arbejdspladser, samt sikrer at alt fra det nedlagte dyr finder anvendelse. Det har jeg det rigtig godt med.

Læs mere og bliv klogere på vildtforvaltning og beskyttelse af arterne f.eks. via nedenstående websitets:

Verdensnaturfonden: www.wwf.dk

International Rhino Foundation: www.rhinos.org

SOS Elephants: www.soselephants.org

African Conservation Foundation: www.africanconservation.org

bleesbuck-trophy-design-2.jpg